ostholmen_liggende.jpg
A good company offers excellent products and services. A great company also offers excellent products and services but also strives to make the world a better place
— Philip Kotler
 

STRATEGI & LEDELSE

En god strategi viser tydelig retning og er et viktig styringsverktøy når tiltak og planer skal utarbeides. Arbeidet med utvikling av strategi krever et helhetlig fokus, en god prosess. og riktig involvering. Dette krever god ledelse. Les mer her.

iStock-868926968.jpg

MILJØ & BÆREKRAFT

Bedrifter står for halvparten av alle miljøutslipp i verden. For å sikre en bærekraftig utvikling - en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe muligheten for kommende generasjoner til å få dekket sine - må alle kartlegge sine muligheter for å redusere sitt fotavtrykk. Gjennom fokus på sirkulær økonomi, fokus på god ressursutnyttelse vil bedrifter oppnå langsiktige konkurransefortrinn. Les mer her.

iStock-467094050.jpg

GRØNN INNOVASJON

Lean Startup er en forretningsmetode for å utvikle bedrifter og produkter. Lær mest mulig på kortest mulig tid. Fail fast!

 
iStock-486868764 – Kopi.jpg

ONE PLANET | ONE PEOPLE | ONE FUTURE

Hvis alle skulle levd som en gjennomsnittelig nordmann, ville vi trengt 3,6 jordkloder. Til sammenligning trenger vi kun 0,7 kloder dersom vi skulle levd som en gjennomsnittelig innbygger fra India…

 
shutterstock_1296623566_small.jpg

Målet er Zero waste

Avfallsproblemet på jorden øker blant annet fordi vi bruker emballasje kun én gang – og så kaster vi det. Mye av matvarene våre blir overemballert, og noen ganger kommer emballasjen på avveie og havner direkte i naturen. Det finnes zero-waste-butikker der du kan ta med egne beholdere til å legge matvarene i. Men det er bare ett problem – du handler ikke der.

 
 
The brands that will thrive in the coming years are the ones that have a purpose beyond profit
— Richard Branson
 
 
 
 
 
 
 

GREEN INNoVATION BUSINESS MODEL

“Grønn innovasjon kan sikre fortsatt økonomisk vekst - og samtidig redusere negative effekter på naturressursene”

 
 
 
 
 
 
iStock-826741310.jpg